วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

watanarat: การเริ่มต้น

watanarat: การเริ่มต้น: การเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ต้องมีความชัดเจนรู้จริง รู้ลึกและมองทะลุสิ่งที่กำลังทำอยู่ เพื่อจะได้เห็นภาพแห่งการเคลื่อนไปจากจุด ที่อยู่ใ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น